דרך מס' 8541 - קטע דרך 854 (לבון) - הר חלוץ הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)