תחנת תדלוק בכניסה לכפר כנא הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)