שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)