שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)