שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך גישה, שינוי למתאר, נחף הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)