יחידות אירוח בישובים כפריים של מוא"ז מעלה יוסף, שינוי למתאר הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)