הגדלת נחלות- בישוב כחל הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)