ביטול קטע דרך והצעת דרך חלופית, חלוקה למגרשים, שפרעם הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)