אתר הנצחה לחללי כח הלוחמים, מצודת ישע הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)