מרכז תעשיה ומסחר, שינוי למתאר הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)