אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב: הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)