התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחנין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)