התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחנין הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)