איחוד וחלוקה בהסכמה, עין השופט הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)