שינוי לתכנית ג/ 4560 רח' עצמון, נצרת עילית הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)