שינוי קו בנין והרחבת דרך להולכי רגל, יפיע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)