שינוי קו בנין והרחבת דרך להולכי רגל, יפיע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)