אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב: תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)