אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב: הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)