שינוי הוראות ומגבלות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)