איחוד וחלוקה מחדש,שינוי קו בנין, גודל מגרש, ריינה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)