איחוד וחלוקה מחדש,שינוי קו בנין, גודל מגרש, ריינה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)