איחוד וחלוקה מחדש,שינוי קו בנין, גודל מגרש, ריינה חלוקה ורישום (נספחים)