הרחבת שטח התעשיה בקיבוץ גשר הזיו תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)