שינוי קווי בניין , גשר הזיו תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)