שינוי קווי בניין , גשר הזיו הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)