שינוי בהוראות בניה, חלוקה והרחבת דרך, עילוט הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)