שינוי בהוראות בניה, חלוקה והרחבת דרך, עילוט נספח/ הוראות בינוי (נספחים)