שינוי קווי בניין , יפיע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)