שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)