שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון נספח נוף (נספחים)