אתר הנצחה לחללי כח הלוחמים, מצודת ישע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)