שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , כפר כנא הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)