שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , כפר כנא לוחות הקצאה (נספחים)