שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , כפר כנא נספח/ הוראות בינוי (נספחים)