שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , כפר כנא חלוקה ורישום (נספחים)