איחוד וחלוקה ושינוי הורואת בניה , ריינה נספח/ הוראות בינוי (נספחים)