ישוב קהילתי "זיו הגליל", הרחבה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)