שינוי קו בנין, טורעאן תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)