שינוי קו בנין, טורעאן הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)