נקיקי יפתח, מחצבות שיש יפתח הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)