שינוי קו בנין, סלאמה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)