שינוי קו בנין, סלאמה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)