כלבית כישורית, כישורית הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)