שינוי בקו בניין , ושינוי בהוראות בדבר עיצוב אדריכלי , נטועה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)