שינוי קו בנין, עבדון תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)