שינוי קו בנין, עבדון הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)