שינוי קו בנין, בסמת טבעון תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)