שינוי לתקנון של תכנית ג/ 10734 המאושרת הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)