שינוי קו בנין ותכסית, יפיע הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)